Biografi sang Pejuang Allah

4 Aug 2010

Biografi Ibnu Katsir

Written by Redaksi2
Nama lengkap Ibnu Katsir ialah, Abul Fid Imaduddin Ismail bin Syeh Abi Haffsh Syihabuddin Umar bin Katsir bin Dla`i ibn Katsir bin Zar` al-Qursyi al-Damsyiqi. Ia di lahirkan di kampung Mijdal, daerah Bashrah sebelah timur kota Damaskus, pada tahun 700 H. Ayahnya berasal dari Bashrah, sementara ibunya berasal dari Mijdal. Ayahnya bernama Syihabuddin Abu Hafsh Umar ibn Katsir. Ia adalah ulama yang faqih serta berpengaruh di daerahnya. Ia juga terkenal dengan ahli ceramah. Hal ini sebagaimana di ungkapkan Ibnu Katsir dalam kitab tarikhnya (al-Bidyah wa al-Nihyah). Ayahnya lahir sekitar tahun 640 H, dan ia wafat pada bulan Jumadil Ula 703 H. di daerah Mijdal, ketika Ibnu Katsir berusia tiga tahun, dan dikuburkan di sana.

Ibnu Katsir adalah anak yang paling kecil di keluarganya. Hal ini sebagaimana yang ia utarakan; Anak yang paling besar di keluarganya laki-laki, yang bernama Ismail, sedangkan yang paling kecil adalah saya . Kakak laki-laki yang paling besar bernama Ismail dan yang paling kecilpun Ismail.


TAGS Ibnu katsir biografi ibnu katsir sang pejuang allah


-

Author

Follow Me